วันที่   11   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  20  นางสาวประภาพร วิจิตต์
ศรีวิชัย 13.00-15.00   - ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  5  นางมณฑกานต์ ชุมช่วย