วันที่   27   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - สอบคัดเลือก ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. และผอ.รร.  30  นางสาวสุภาพร สามี